Beviljade anslag 2023

Stiftelsen har under 2023 beviljat 35 stipendier för utlandsstudier och medel för ett postdok program vid Geogetown University. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

2 973 stipendier

Under året uppgår det totalt beviljade beloppet till 40,6 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har 2 973 stipendier delats ut, motsvarande närmare 698 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.