Stiftelsen

Stiftelsen grundades 1982 för att hedra Tekn. dr. Marcus Wallenbergs (1899-1982) minne. Grundandet kunde ske genom bidrag från svenska företag, organisationer och privatpersoner. 

Marcus Wallenberg verkade under ett långt liv för svensk industri och för att främja företagens internationalisering.

2 920 stipendier

Under året uppgår det totalt beviljade beloppet till 23,1 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har 2 920 stipendier delats ut, motsvarande drygt 618 miljoner kronor.

 

#f8f7f4

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Ingrid Sundström, verkställande ledamot
Leif Johansson, ledamot
Göran Sandberg, ledamot
Jacob Wallenberg, ledamot
Marcus Wallenberg, ledamot
Sophie Gandet, suppleant