Anslagspolicy

Stiftelsen beviljar stipendier för masterstudier i utlandet inom internationellt industriellt företagande.

Studierna ska omfatta minst ett läsår.

Stiftelsen

1982 grundades Stiftelsen för att hedra Tekn. dr. Marcus Wallenbergs (1899-1982) minne.

Grundandet kunde ske genom bidrag från svenska företag, organisationer och privatpersoner. 

Sedan grundandet har 
2 973 stipendier beviljats.