Stiftelsen

Stiftelsen grundades 1982 för att hedra Tekn. dr. Marcus Wallenbergs (1899-1982) minne. Grundandet kunde ske genom bidrag från svenska företag, organisationer och privatpersoner. 

Marcus Wallenberg verkade under ett långt liv för svensk industri och för att främja företagens internationalisering.

2 838 stipendier

Sedan instiftandet har 2 838 stipendier delats ut till ett belopp om 548 miljoner kronor för utlandsstudier och för egna företagares specialstudier inom sin bransch.