Education in International Industrial Entrepreneurship

Current calls

deadline for applications
20
April 2023

Scholarships for studies in international industrial entrepreneurship (in Swedish)

The application period begins May 20.

Stiftelsen beviljar stipendier för masterstudier i utlandet omfattande minst ett läsår inom internationellt industriellt företagande. I de fall utbildningen är längre än ett år och stipendium söks för hela perioden ska ansökan omfatta hela studieperioden. Stipendium beviljas som längst i två år.

Studierna ska vara inriktade mot industriellt företagande och kan omfatta samtliga ämnesområden. 

Stipendier för pågående eller avslutade studier beviljas inte, inte heller svensk utbildning eller praktik under pågående svensk utbildning.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet att söka för svenska medborgare med akademisk grundexamen och ett par års erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig förvaltning.

Stipendium delas i första hand ut till två kategorier av sökande:

  • Stipendium delas i första hand ut till personer med avklarad svensk akademisk grundexamen (universitet/högskola) som vid utländsk läroanstalt vill studera på masternivå. Arbetslivserfarenhet anses värdefullt. Studierna ska avse minst ett år sammanhängande utbildning utomlands.

  • Personer som är engagerade i eget företagande och vill förkovra sig inom sin bransch genom specialstudier av något slag utomlands.

Stipendium beviljas inte för praktiktjänstgöring (t.ex. vid EU-kommissionen), för arbete med examensarbete eller för studieresor med studentgrupper. Stipendium beviljas heller inte för att studera kortare tid utomlands inom ramen för grundutbildningen vid svenskt universitet eller svensk högskola.

Vid ansökan för flerårig utbildning ska ansökan omfatta hela studieperioden.

Guide till aktuella universitet

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 20 mars. Sista ansökningsdag den 20 april fram till klockan 23:59.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

Beslut

Beslut avseende både beviljade och avslagna ansökningar meddelas sökanden i direkt anslutning till Stiftelsens styrelsesammanträde.

Beviljade stipendier publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy