Beviljade anslag 2022

Stiftelsen har under 2022 beviljat 18 stipendier för utlandsstudier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

2 938 stipendier

Under året uppgår det totalt beviljade beloppet till 39,5 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har 2 938 stipendier delats ut, motsvarande närmare 658 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2022 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.