Beviljade anslag 2021

Stiftelsen har under 2021 beviljat 20 stipendier för utlandsstudier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

2 920 stipendier

Under året uppgår det totalt beviljade beloppet till 23,1 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har 2 920 stipendier delats ut, motsvarande drygt 618 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2021 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 1,8 miljarder (2020: 2,4) kronor i anslag. 2021 års anslag har påverkats av den pågående pandemin och därmed minskad avkastning. Den långsiktiga anslagsnivån om årliga drygt 2,6 miljarder kronor planeras kunna återställas inom de närmaste åren.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.