Beviljade anslag 2019

Stiftelsen har under 2019 beviljat 35 stipendier för utlandsstudier. Huvuddelen av stipendierna avser studier i USA och Storbritannien.

2 873 stipendier

Under året uppgår det totalt beviljade beloppet till 23,6 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har 2 873 stipendier delats ut, motsvarande drygt 572 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2019 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.